Wzorce projektowe Strategia (Strategy)

We wpisie postaram się wyjaśnić i zastosować w praktyce jeden z najpopularniejszych wzorców projektowych Startegia (Strategy )  czasami także znana pod nazwą Policy. Wzorzec strategia ze względu na wersalność jest używany w większości projektów nad którymi pracowałem. W telegraficznym skrócie wzorzec umożliwia nam wykorzystanie różnych algorytmów do wykonania tej samej rzeczy w zależności od kontekstu w jakim będzie wykorzystany.


Poniżej kilka podpunktów definiujących nam wzorzec strategia (Strategy):

 • Pozwala nam zdefiniować grupę algorytmów, w której w każdym z elementów możemy zhermetyzować indywidualną implementację algorytmu i wybrać odpowiedni dynamicznie
 • Wzorzec pozwala nam na wykonanie różnych algorytmów rozwiązujących ten sam problem niezależnie od klienta, który z niej korzysta.
 • Strategia przechowuje abstrakcję wykonania algorytmu w interfejsie, a klasy implementujące ją szczegóły jego realizacji

W skrócie wzorzec strategia (Strategy) umożliwia klientowi rozwiązanie problemu poprzez wybranie sposobu jego rozwiązania ad-hoc bez znajomości szczegółów rozwiązania.

Jak już jesteśmy na bardzo formalnym etapie poniżej diagramik UML obrazujący wzorzec:

Wzorzec strategia (Strategy)
Diagram UML wzorzec strategia (Strategy)

Co tutaj mamy:

 • Client wykonawca algorytmu
 • Interfejs IStrategy, abstrakcja naszego algorytmu, klient wie tylko o jego istnieniu, i tylko z niego korzysta do wykonania algorytmu,
 • Klasy StrategyA i StrategyB, które implementują powyższy interfejs, są to konkretne wersje naszego algorytmu

Kiedy z niej najlepiej skorzystać z wzorca strategia (Strategy)?

 • Wtedy, gdy mamy w powiązanych ze sobą klasach niewielkie różnice w logice,
 • Potrzebujemy kilka wersji algorytmu,
 • Wykorzystywane algorytmy potrzebują dostępu do danych, których nie należy udostępniać klientowi,
 • Chcemy aby zachowanie naszego kodu było zdefiniowane podczas jego użytkowania,
 • Mamy dużo instrukcji warunkowych Case lub If

Przykład wykorzystania:

Obliczanie podatku od wynagrodzenia

Obecnie w przypadku umowy o pracę mamy dwa sposoby rozliczenia z podatku dochodowego. Poprzez skalę i poprzez podatek liniowy. Co z tym idzie mamy drobne różnice w sposobie implementacji algorytmu do obliczenia podatku dochodowego. Klient korzystający z naszej funkcjonalności chce mieć tylko możliwość wyboru sposobu opodatkowania w trakcie działania programu. Nic prostszego, powyższy kontekst idealnie pasuje nam do wzorca strategii (Strategy). Potrzebujemy jedynie interfejsu, dwóch implementacji algorytmu i wola gotowe. To zabieramy się do kodu.

Zacznijmy od zdefiniowania abstrakcji naszego algorytmu (na diagramie UML interfejsu IStrategy)
using SF.Domain.DTO;

namespace SF.Domain.TaxCalculators
{
  public interface ITaxCalculator
  {
    decimal Calculate(TaxCalculationContext context);
  }
}

Zdefiniowaliśmy sobie interfejs ITaxCalculators który posiada tylko jedną metodę Calculate wykorzystywaną do obliczenia podatku. To z tego interfejsu będzie korzystał nasz klient, i to będzie tylko jedno miejsce jego styku z naszymi algorytmami liczącymi podatek dochodowy.

Zabieramy się do implementacji naszych algorytmów, zgodnie z wymaganiami potrzebujemy tylko dwóch. Jednego do obliczeń podatków ze skali podatkowej i drugiego liniowego.

Implementacja dla podatku liniowego 😉
public class LinearCalculatorStrategy : ITaxCalculatorStrategy

  {
    private readonly ITaxPercentagesService _taxPercentagesService;

    public LinearCalculatorStrategy(ITaxPercentagesService taxPercentagesService)
    {
      _taxPercentagesService = taxPercentagesService;
    }


    public decimal Calculate(TaxCalculationContext context)
    {
      if (context == null) throw new ArgumentNullException(nameof(context));

      var percentage = GetTaxPercentage();
      return context.CurrentIncome * percentage;
    }

    private decimal GetTaxPercentage()
    {
      IncomeTaxThreshold incomeTaxThreshold = _taxPercentagesService.GetLinearRate() ?? throw new DomainException("Tax percentages not found");

      return incomeTaxThreshold.Percentage;
    }
  }

Co tutaj mamy. Nasza klasa LinearCalculatorStrategy implementuje naszą abstrakcję algorytmu w tym przypadku ITaxCalculatorStrategy. W konstruktorze wstrzykujemy serwis, który zwróci nam aktualne oprocentowanie w przypadku podatku liniowego. No kwintesencje algorytmu sposób obliczenia naszego podatku 😉

Pozostał drugi algorytm dla skali podatkowej:
public class GeneralCalculatorStrategy : ITaxCalculatorStrategy
  {
    private readonly ITaxPercentagesService _taxPercentagesService;

    public GeneralCalculatorStrategy(ITaxPercentagesService taxPercentagesService)
    {
      _taxPercentagesService = taxPercentagesService ?? throw new ArgumentNullException(nameof(taxPercentagesService));
    }
    public decimal Calculate(TaxCalculationContext context)
    {
      if (context == null) throw new ArgumentNullException(nameof(context));
      decimal taxValue = 0;
      List incomeTaxThresholds = GetIncomeTaxThreshold();

      var currentValueIncomeTaxThreshold =
        GetCurrentValueIncomeTaxThreshold(context, incomeTaxThresholds);

      if (IsLimitValueMonth(currentValueIncomeTaxThreshold, context))
      {
        IncomeTaxThreshold nextThrashold = GetNextIncomeTaxThreshold(incomeTaxThresholds, currentValueIncomeTaxThreshold);
        taxValue = CalculateForBorderMonth(context, currentValueIncomeTaxThreshold, nextThrashold);
      }
      else
      {
        taxValue = CalculateForFullMonth(currentValueIncomeTaxThreshold, context);
      }

      return taxValue;
    }

    private decimal CalculateForFullMonth(IncomeTaxThreshold currentValueIncomeTaxThreshold, TaxCalculationContext context)
    {
      return context.CurrentIncome * currentValueIncomeTaxThreshold.Percentage;
    }

    private decimal CalculateForBorderMonth(TaxCalculationContext context, IncomeTaxThreshold currentValueIncomeTaxThreshold, IncomeTaxThreshold nextThrashold)
    {
      decimal taxValue = (currentValueIncomeTaxThreshold.ToAmount - context.TotalIncomes) * currentValueIncomeTaxThreshold.Percentage;
      var remainingValueForNextThreshold =((context.TotalIncomes + context.CurrentIncome) - nextThrashold.FromAmount) * nextThrashold.Percentage;

      return taxValue + remainingValueForNextThreshold;
    }

    private IncomeTaxThreshold GetNextIncomeTaxThreshold(List incomeTaxThresholds,
      IncomeTaxThreshold currenTaxThreshold)
    {
      return incomeTaxThresholds.FirstOrDefault(x => x.ThresholdNumber == (currenTaxThreshold.ThresholdNumber + 1));
    }

    private bool IsLimitValueMonth(IncomeTaxThreshold currentValueIncomeTaxThreshold, TaxCalculationContext context)
    {
      var currentIncomesSum = context.TotalIncomes + context.CurrentIncome;
      return currentIncomesSum > currentValueIncomeTaxThreshold.ToAmount
          && context.TotalIncomes > currentValueIncomeTaxThreshold.FromAmount;
    }

    private List GetIncomeTaxThreshold()
    {
      return _taxPercentagesService.GetGeneralIncomeTaxThresholds();
    }

    private IncomeTaxThreshold GetCurrentValueIncomeTaxThreshold(TaxCalculationContext context, List incomeTaxThresholds)
    {
      var value = (context.TotalIncomes + context.CurrentIncome);
      var retval = incomeTaxThresholds.FirstOrDefault(x => x.FromAmount <= context.TotalIncomes && x.ToAmount >= value || x.ToAmount >= context.TotalIncomes);
      return retval;
    }


  }

Uff troche kodu jest. Ale spokojnie niczym nie różni się od poprzedniego 😉 Przecież oblicza tylko podatek dochodowy… Jak porzednio mamy konkretny algorytm GeneralCalculatorStrategy implementujący naszą abstrakcję algorytmu ITaxCalculatorStrategy. No i jedną metodę obliczającą podatek dochodowy (plus kilka pomocniczych 🙂 nie będę tu wnikał w szczegóły implementacji sposobu obliczenia podatku dla skali).

Ok ale brakuje nam jeszcze naszego sławnego klienta.
public class TaxCalculator : ITaxCalculator
  {
    private readonly IComponentContext _componentContext;

    public TaxCalculator(IComponentContext componentContext)
    {
      _componentContext = componentContext ?? throw new ArgumentNullException(nameof(componentContext));
    }

    decimal ITaxCalculator.Calculate(TaxCalculationContext context)
    {
      ITaxCalculatorStrategy calculator = null;
      calculator = _componentContext.ResolveKeyed(context.TaxationForm);

      if (calculator == null) throw new DomainException($"Tax calculator for {context.TaxationForm} not found");

      return calculator.Calculate(context);
    }
  }

Mamy tu klasę TaxCalculator, która reprezentuje naszego klienta oraz jego abstrakcję ITaxCalculator.  Dzięki takiemu zabiegowi operujemy na abstrakcjach zgodnie z założeniami Dependency Injection. Jeszcze jedna rzecz, warta wyjaśnienia to wykorzystanie IComponentContext. Jest to interfejs dostarczony nam przez kontener dependency injection Autofac. To za  pomocą niego możemy wybrać implementację naszego algorytmu w trakcie działania programu.

Jeszcze dla dopełnienie  przykładu rejestracja naszych elementów w autofac:
      builder.RegisterType()
        .As()
        .InstancePerLifetimeScope();

      builder.RegisterType()
        .As()
        .InstancePerLifetimeScope();

      builder.RegisterType()
        .Keyed(TaxationForm.GENERAL)
        .InstancePerLifetimeScope();

      builder.RegisterType()
        .Keyed(TaxationForm.LINEAR)
        .InstancePerLifetimeScope();

I to wszystko. Nic skomplikowanego prawda?

A teraz dodatek.

Dzięki wykorzystaniu wzorca strategii w naszym zadaniu spełniliśmy kilka zasad SOLID 😉

 1. Single Rsponsibiliti Principle: każda zaimplementowana przez nas klasa odpowiada za wykonanie tylko jednej rzeczy. Najlepszy przykład to nasze algorytmy.
 2. Open/Close Principle: Zawsze możemy dodać nowa implementację algorytmu, lub w łatwy sposób zastąpić istniejący bez impaktu na pozostałe elementy naszej aplikacji.
 3. Dependency inversion Principle: Nasze komponenty wyższego rzędu jak TaxCalculator nie są zależne od komponentów niższego rzędu oraz wszystko zależnie jest od abstrakcji a nie od konkretnej implementacji.

Pełną implementację przykładu można zobaczyć w repo : https://github.com/erloon/SF.git

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *