ASP.NET Core

Porównanie zakresów w kontenerach IoC ASP.NET Core i Autofac

W ASP.NET Core możemy  korzystać z prostego wbudowanego kontenera IoC jak i możemy skorzystać z bardziej zaawansowanego narzędzia jak Autofac.. Wybranie Autofaca nie przekreśla możliwości wykorzystywania wbudowanego  kontenera. Poniżej przedstawie porównaie każdego typu zakresu wykorzystywanego w obydwu kontenerach i pokrótce wyjaśnie jak sa wywoływane.

No Comments
Formuły

Funkcja wyszukaj pionowo (VLOOKUP)

Jest to jedna z trzech najczęściej używanych funkcji do wyszukiwania danych: Wyszukaj Pionowo ( VLOOKUP), Wyszukaj Poziomo ( HLOOKUP) oraz funkcja Wyszukaj (LOOKUP).  W artykule wyjaśnimy w prosty sposób jej działanie i zastosowanie w praktyce ze szczególnym aspektem wyszukaj pionowo, która jest najczęściej wykorzystywana.

1 Comment
PowerPivot SQL

Przykładowe bazy danych – Instalacja

Aby w pełni wykorzystać możliwości jakie daje nam Excel z dodatkami PowerPivot PowerView będziemy potrzebować do tego przykładowych danych. Z pomocą przychodzi nam SQL Server 2012 i AdventureWorks dostarczone przez Microsoft. Dzięki temu zabiegowi będziemy mogli się nauczyć zaawansowanych technik pracy na danych oraz będziemy mogli samodzielnie połączy się z bazą danych jaką najczęściej spotkamy w pracy. Także nie będziesz musiał już prosić ServicDesk i przechodzić tych wszystkich procedur nadających dostęp do danych.

Jeżeli nie masz zainstalowanego SQL Server 2012 możesz przeczytać instrukcję instalacji w tym poście.

Instalacja:

Zaczynamy. Najpierw będziemy potrzebować przykładowe bazy danych jakie przygotował do nauki Microsoft AdventureWorks2012_DataAdventureWorksDW2012_Data. Aby je pozyskać przechodzimy do strony  Adventure Works for SQL Server 2012 a następnie pobieramy na komputer dw pliki mdf pokazane na screenie poniżej:

Przykładowe bazy danych AdventureWorks2012 i AdventureWorksDW2012

Gdy ściągniemy przykładowe bazy danych na komputer przenosimy je do folderu DATA w miejscu gdzie zainstalowaliśmy SQL Server. Zazwyczaj ścieżka ma postać C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA co pokazuje screen poniżej:

Przykładowe bazy danych AdventureWorks2012 i AdventureWorksDW2012

 

Kolejnym krokiem jest odbezpieczenie pliku. Windows z defaultu zabezpiecza pliki pochodzące z innego komputera przed wgraniem do bazy.  Aby to zabezpieczenie zdjąć klikamy prawym przyciskiem na plik .mdf i wybieramy opcję właściwości a następnie u dołu przycisk odblokuj kolejno zastosuj i ok. Aby wgrać wszystkie przykładowe bazy danych powtarzamy powyższe czynności.

Przykładowe bazy danych AdventureWorks2012 i AdventureWorksDW2012

 

Kiedy juz odblokujemy i przygotujemy przykładowe bazy danych do użytku, uruchamiamy Management Studio. W liście rozwijanej po lewej stronie klikamy prawym przyciskiem w Database i wybieramy opcję Atach.. Pojawi sią nam nowe okienko Atach Databases gdzie klikamy przycisk Add

Przykładowe bazy danych AdventureWorks2012 i AdventureWorksDW2012 Przykładowe bazy danych AdventureWorks2012 i AdventureWorksDW2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybieramy jedną z naszych baz przykładowych i klikamy przycisk ok. Na liście w Atach Databases pojawi nam się nasza baza danych. Musimy jeszcze tylko usunąć błędny log.  klikamy w tym celu na niego i przyciskamy remove przykładowe bazy danych są gotowe do użycia.

Przykładowe bazy danych AdventureWorks2012 i AdventureWorksDW2012

No Comments
PowerPivot

PowerPivot – Wprowadzenie

Do czego potrzebujemy PowerPivot:

Podczas codziennej pracy, często spotkamy się z sytuacją, gdzie będziemy potrzebować odczytać dane i sporządzić raport ad-hoc na podstawie danych źródłowych. Z pomocom przyjdzie nam tu dodatek PowerPivot. Jest to dodatek programu Excel do do tworzenia tabel przestawnych oraz przeprowadzania analiz na zbiorach danych zaczerpniętych z różnych źródeł w tym z hurtowni danych, z plików tekstowych czy ze źródeł internetowych.

Kilka korzyści wynikających z PowerPivot:

  • Jest bezpłatnym dodatkiem 😉
  • łatwo łączy się dane z rożnych źródeł między sobą,
  • Można obrabiać duże ilości danych nawet do kilku milionów wierszy,
  • Wykorzystuje znajome z excela tabele przestawne i wykresy przestawne,
  • Zawiera nowe potężne funkcje DAX

Jeżeli chciał byś wykorzystać wszystkie wymienione wyżej funkcje w swojej pracy, nie zastanawiaj się zbyt długo i instaluj dodatek PowerPivot.

Instalacja PowerPivot:

Instalacja nie jest skomplikowana. Możesz pobrać dodatek dla swojej wersji MS Office ze stron Microsoftu Link. Poniżej instrukcja instalacji w Excel 2013 w 3 krokach.

  1. Po otwarciu nowego arkusza, przyciskamy w PLIK, otworzy nam się panel dokumentu, skąd wybieramy Options:Instalacja PowerPivot 1

  2. Po wybraniu tej opcji pokazuje nam się okienko  jak niżej. Wybieramy w nim add-ins a na samym dole Menage: COM Add-InsInstalacja PowerPivot 2

  3. W okienku COM Add-Ins zaznaczamy opcję Microsoft Office PowerPivot for Excel 2013 i naciskamy przycisk okInstalacja PowerPivot 3

  4. I koniec dodatek PowerPivot jest już gotowy do użycia. Na wstążce pojawia sie nam nowa zakładka i kilka podstawowych działańInstalacja PowerPivot 4

W następnych postach z tego tematu postaramy się przedstawić Państwu przedstawić zastosowanie tego dodatku w codziennej pracy. Pokażemy sposoby łączenia się z bazami danych,podstawowe i zaawansowane formy pracy na dużych ilościach danych. Dzięki temu praca z Excelem stanie się szybsza i wydajniejsza.

 

Zachęcamy także do zadawania pytań w komentarzach jak i przesyłania nam własnych problemów z codziennej pracy przez formularz kontaktowy. postaramy się na łamach bloga rozwiązać wszystkie problemy.

 

 

No Comments
Formuły

Podstawowe formuły w excelu (operatory i odwołania)

Duża część tego artykułu będzie poświęcona elementarnym podstawą w zastosowaniu formuł w programie MS Excel, na pewno już znane dla doświadczonego użytkownika programu. Ale każdy kiedyś zaczynał, i to właśnie artykuł poświęcony wyjaśnieniu znaczenia i budowy formuł dla początkowych użytkowników.

Wszystkie formuły w programie Excel rozpoczynamy od znaku równości =

To najbardziej fundamentalna zasada. Znak równości mówi Excelowi, że od tego momentu zaczyna się wzór, jeżeli tego nie zrobimy program zinterpretuje to jako zwykły tekst wpisany w komórkę. Aby w prosty sposób to przetestować wybierz komórkę B2 a następnie wpisz w niej =58+50-100. W komórce pojawi się wynik działania 8. Podejrzeć wzór możesz w pasku formuł, oczywiście w tym samym miejscu możesz ją dowolnie modyfikować a wynik zmian będzie widoczny w komórce B2.

Operatory:

Są to symbole, które reprezentują specyficzne operacje matematyczne, logiczne mogą także przedstawiać działania na tekście. Poniżej przedstawiamy trzy typy poszczególnych operatorów:

Arytmetyczne:

Pozwalają wykonać podstawowe operacje matematyczne  takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie, należy użyć następujących operatorów. W nawiasie będziemy pisać nazwy po angielsku, bardzo przydatne, jezeli ktoś ma zamiar zdawać egzamin Microsoftu.

Operator Znaczenie Przykład
+ (plus) Dodawanie (addition) 10 + 20
– (minus) Odejmowanie (Substraction) 45 -58
*  (asterisk) Mnożenie (Multiplication) 1*8*8
/ (forward slash) Dzielenie (Division) 4/2
% (precent) Procent 15%
^ (caret) Potęgowanie (Exponentiation) 3^5

Porównania:

Możesz porównywać dwie wartości pomiędzy sobą. JZwracany wynik przyjmuje wartość logiczna PRAWDA lub FAŁSZ.

Operator Znaczenie Przykład
= (equal) Równość A4=V8
> (greater than) Większy niż C11>D4
<  (less than) Mniejsze niż C11<D4
>= (greater than or equal) Większy i równy niż C11>=D4
<= (less than or equal) Mniejszy i równy niż C11<=D4
<> (not equal) Różne C11<>D4

 Tekstowe:

Tutaj mamy tylko jednego & (apersand) łączy dwa słowa w jedno. Przykład: („Jan”&”Kowalski”), dzięki takiemu zapisowi dostaniemy JanKowalski.

Referencji:

Są to operatory zakresu dzięki, którym możemy policzyć kilka komórek jednocześnie.

Operator Znaczenie Przykład
: (colon) Operator zakresu (Range). Dzięki niemu możesz połączyć kilka komórek w jedną A4:A50
, (coma) Łączenie kilku zakresów w jeden C11:C20,D54
 (space) Operator przecięcia, który wstawia się dla odniesieniu do komórek wspólnych dla dwóch referencji A4:A50 C4:C50

 Odwołania do komórek:

Prostym sposobem na wprowadzenie odwołania jednej komórki excela do drugiej jest rozpoczęcie pisania formuły od znaku = a następnie najechanie myszką na komórkę, którą chcemy się odwołać i kliknięcie w nią. Co dzięki temu uzyskamy? Na przykład  w pierwszym naszym arkuszu mamy wpisaną cenę konkretnego towaru w A3, a dzieki funkcji odwołań możemy użyć jej w każdej części arkusza wpisując =A5.

Excel oferuje na także bardziej wyrafinowane odwołania jak odwołania względne, bezwiedne czy mieszane.

Odwołanie względne: Tą już omawialiśmy kilka linijek wyżej

Odwołanie bezwzględne: Odnoszą się do komórek w arkuszu, których adresu już nie możemy zmienić podczas działania formuły. Aby zobrazować taki przypadek wprowadź do komórki A1 wartość 15 a w komórce B1 wpisz =A1, natomiast w komórce C1 wpisz =$A$1 (lub wciśnij po wpisaniu A1 klawisz F4) a następnie przeciągnij formuły z komórek B1 i C1 w dół. Zobaczysz, że wartość 15 będzie w każdej komórce C natomiast tylko w jednej komórce B.\

Odwołania mieszane : Tu także wartość docelowej komórki zostaje zachowana, a modyfikować je można jedynie w lewo lub prawo. W zależności jak ustawimy dolara w formule =A$1 lub =$A1. Pierwsza blokuje  wiersz 1, Druga blokuje nam kolumnę A .

Dzięki klawiszowi F4 możesz wygodnie zmieniać typ odwołania w komórce

Wszystkie powyżej przedstawione typy operatorów i odwołań można stosować zarówno w pojedynczych arkuszach jak i do kilku arkuszy czy plików excelowych. Poniżej kilka przykładów. Można je pobrać także w pliku.

odwołania

 

Plik do pobrania:

No Comments