Jest to jedna z trzech najczęściej używanych funkcji do wyszukiwania danych: Wyszukaj Pionowo ( VLOOKUP), Wyszukaj Poziomo ( HLOOKUP) oraz funkcja Wyszukaj (LOOKUP).  W artykule wyjaśnimy w prosty sposób jej działanie i zastosowanie w praktyce ze szczególnym aspektem wyszukaj pionowo, która jest najczęściej wykorzystywana.

Read More →

Aby w pełni wykorzystać możliwości jakie daje nam Excel z dodatkami PowerPivot PowerView będziemy potrzebować do tego przykładowych danych. Z pomocą przychodzi nam SQL Server 2012 i AdventureWorks dostarczone przez Microsoft. Dzięki temu zabiegowi będziemy mogli się nauczyć zaawansowanych technik pracy na danych oraz będziemy mogli samodzielnie połączy się z bazą danych jaką najczęściej spotkamy […]

Read More →

Do czego potrzebujemy PowerPivot: Podczas codziennej pracy, często spotkamy się z sytuacją, gdzie będziemy potrzebować odczytać dane i sporządzić raport ad-hoc na podstawie danych źródłowych. Z pomocom przyjdzie nam tu dodatek PowerPivot. Jest to dodatek programu Excel do do tworzenia tabel przestawnych oraz przeprowadzania analiz na zbiorach danych zaczerpniętych z różnych źródeł w tym z hurtowni danych, […]

Read More →

Duża część tego artykułu będzie poświęcona elementarnym podstawą w zastosowaniu formuł w programie MS Excel, na pewno już znane dla doświadczonego użytkownika programu. Ale każdy kiedyś zaczynał, i to właśnie artykuł poświęcony wyjaśnieniu znaczenia i budowy formuł dla początkowych użytkowników. Wszystkie formuły w programie Excel rozpoczynamy od znaku równości = To najbardziej fundamentalna zasada. Znak […]

Read More →